Termeni și Condiții Generale

user avatar

Te rugăm să citești informațiile din acest articol

În cuprinsul întregului website, pe toate subdomeniile și în toate documentele Superbet înseamnă MJP INTERACTIVE LTD, societate înființată și funcționând conform legilor din Malta, având sediul social în Level 1 Burlington Complex, Dragonara Road, St. Julians, Malta, fiind înregistrată în Registrul Comerțului din Malta cu nr. C 95830, având ca obiect principal de activitate desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, prin MJP INTERACTIVE LTD, ST. JULIANS SUCURSALA BUCUREȘTI, având sediul în București, sector 5, str, Serg. Ion Nuțu nr. 44, et 8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22589/2023, având CUI 49190978 („Superbet” sau „Societatea”). Orice referire la „Superbet”, „noi”, „nouă” și „a noastră” vizează și societățile care fac parte din grupul Superbet. Superbet își desfășoară activitatea în baza licenței sa de organizare de jocuri de noroc de la distanță nr. L1203785W001253, eliberată de ONJN prin Decizia nr. 2714 din 23.12.2020 și furnizează Serviciile Superbet prin intermediul Website-ului: www.superbet.ro.

Prin deschiderea unui cont, prin înregistrarea, conectarea, utilizarea serviciilor, participarea la jocuri, acceptarea oricărui premiu, un vizitator sau un titular de cont înțelege pe deplin și este de acord:

✓ să accepte regulile Superbet

✓ că a citit, a înțeles și că va respecta prezentele clauze și condiții

✓ că va citi și analiza toate prevederile acestora

Prin „Regulile Superbet” facem referire la totalitatea clauzelor și condițiilor care constituie acordul complet, definitiv și exclusiv dintre titularul de cont sau vizitator și Superbet, și care reglementează totalitatea raporturilor contractuale dintre Superbet și titularul de cont sau vizitator. Regulile Superbet înlocuiesc și încorporează toate acordurile, declarațiile și înțelegerile de orice fel anterioare dintre titularul de cont și Superbet.

Superbet poate actualiza, modifica, edita și completa în orice moment regulile Superbet. Orice modificare substanțiala adusă regulilor este notificată în prealabil de către Superbet titularului de cont, înainte de intrarea în vigoare. Continuarea utilizării serviciilor după data actualizării, confirmă acceptarea acestor modificări de către dumneavoastră.

Contul de joc

a) Pentru a putea utiliza integral serviciile oferite de Superbet, trebuie să deschideți un cont prin înregistrarea pe website oferind cel puțin următoarele date și informații:

✓ Codul numeric personal ( CNP ) , care la momentul înregistrării trebuie să confirme faptul că jucătorul are cel puțin 18 ani împliniți

✓ numele și prenumele complete

✓ adresa completă de rezidență

✓ adresa de email valabilă

✓ nume de utilizator

✓ parola

b) Minorii nu se pot înregistra și nu pot utiliza serviciile Superbet. Prin înregistrarea unui cont, persoana care solicită deschiderea contului declară expres că are 18 ani împliniți și este de acord să furnizeze orice dovadă care să ateste vârsta și este de acord să treacă prin orice fel de verificare în vederea verificării informațiilor furnizate în procesul de înregistrare. Orice cont poate fi suspendat, în orice moment, până când Superbet primește informații considerate satisfăcătoare prin care să fie verificată vârsta deținătorului de cont.

c) O persoană care dorește să se înregistreze garantează și declară că orice informație furnizată către Superbet este adevărată și corectă. În caz contrar, Superbet nu va înregistra persoana respectivă, iar în cazul în care persoana a fost deja înregistrată, Superbet va bloca contul atunci când ia la cunoștință prin orice fel de faptul că persoana a furnizat informații false atunci când s-a înregistrat ca jucător.

d) O persoană care solicită un cont recunoaște și acceptă:

✓ regulile Superbet precum și orice modificare viitoare posibilă a acestor reguli;

✓ că locul contractului este România

✓ că, contractul este reglementat prin:

(i) regulile Superbet, astfel cum sunt publicate în limba română;

(ii) orice dispoziții sau decizii luate de către autoritățile competente;

(iii) legea aplicabilă la locul contractului.

e) O persoana care deschide un cont garantează și declară de asemenea:

✓ că nu este limitat sau constrâns în nici un fel

✓ că nu acționează în numele altei persoane

✓ că nu este angajat al Superbet

✓ că nu este calificată drept jucător problemă și că nu este inclusă în niciun registru sau bază de date de jucători excluși

✓ că banii jucați nu provin din activități infracționale și/sau din alte activități neautorizate

✓ că nu depune bani prin metode de plată pe care nu este autorizat să le folosească

✓ că nu desfășoară activități infracționale în care un cont Superbet este implicat direct sau indirect;

✓ că nu utilizează serviciile Superbet, dacă acest lucru este ilegal în țara sa de reședință

✓ că se asigură de faptul că utilizarea de către el a site-ului și a serviciilor Superbet este legală;

✓ că iși menține actualizate detaliile contului Superbet

✓ că va respecta legislația în vigoare privind raportarea către autoritățile fiscale și a altor autorități publice a câștigurilor / pierderilor / retragerilor și a altor date rezultate ca urmare a utilizării contului Superbet

f) Superbet are dreptul ca în orice moment și la decizia proprie să:

✓ refuze deschiderea unui cont Superbet și/sau să închidă sau să suspende un cont existent furnizând jucătorului și autorităților o decizie motivată în acest sens, însoțită de documente justificative acolo unde este cazul;

✓ refuze tranzacții de depunere de bani fără nici o explicație;

✓ solicite în orice moment documente și orice alte înscrisuri pentru a verifica identitatea titularului de cont, dreptul de a folosi o anumită metodă de plată precum și alte date și informații furnizate în orice fel de către deținătorul unui cont de joc. Pe parcursul investigațiilor de acest tip, conturile de joc sau diferite facilități pot fi suspendate după caz.

✓ rețină sau să confiște fondurile disponibile într-un cont Superbet și / sau să refuze orice pretenție, în situația în care, direct sau indirect: regulile Superbet au fost încălcate sau orice activități neautorizate au fost săvârșite în legătură cu un eveniment de pariuri sau în cazul în care operarea unui cont Superbet s-a făcut fraudulos sau s-a produs o încălcare a legii sau a altor reglementări (inclusiv frauda și trișarea de orice natură)

✓ suspende sau anuleze participarea unui deținător de cont în jocuri, promoții sau alte servicii în cazul în care Superbet este de părere că există suspiciuni de orice natură că un cont Superbet este, a fost sau ar putea fi utilizat pentru practici frauduloase sau necinstite

✓ suspende sau anuleze participarea unui deținător de cont în jocuri, promoții sau alte servicii cât și să rețină sau să confiște fondurile disponibile în contul deținătorului, dacă se constată că proprietarul contului a trișat sau este găsit trișând sau dacă se stabilește de către Superbet că titularul de cont a folosit, a utilizat sau a încercat să utilizeze orice fel de sistem (hardware sau software, dar fără a se limita la acestea) în scopul de a altera programele informatice sau platforma de joc Superbet

g) Superbet își rezervă dreptul să suspende un cont de client având ca nume de utilizator un termen care poate fi considerat de Superbet insultător și / sau imoral, în limba română sau orice altă limbă, sau care ar putea ofensa alți utilizatori ai site-ului Superbet, cum ar fi, de exemplu, fără limitare la, numele de utilizator care conțin elemente ofensatoare, vulgarități, injurii, referințe sexuale, excretoare, discriminatorii (indiferent dacă este vorba de discriminare pe motive de sex, vârstă, naționalitate, religie sau altele), de defăimare publică. Suspendarea poate opera în orice moment. După orice măsură de suspendare, jucătorul asupra căruia a fost luată o astfel de măsură va fi informat prin unul din mijloacele disponibile înregistrate în contul său de joc

h) Fiecare client poate deține un singur cont. În cazul în care sunt identificate mai multe conturi ca fiind ale unui singur client, ne rezervam dreptul de a le suspenda / închide și/sau a le trata ca un singur cont după propria noastră evaluare și decizie. Superbet poate realoca în unele cazuri fondurile unui singur cont, cu excepția bonusurilor care nu pot fi realocate. Bonusurile creditate în plus pot fi recuperate din fondurile disponibile în conturile multiple ale aceleiași persoane.

i) Deținătorilor de conturi Superbet le este interzis să acorde acces la cont unei alte persoane sau unui minor

j) Superbet gestionează datele personale sau de orice altă natură furnizate de clienți respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal

k) Un cont Superbet poate fi închis prin contactarea serviciului de asistență clienți prin intermediul datelor și mijloacelor de contact disponibile pe website

l) Un cont Superbet poate fi închis doar în situația în care soldul contului este zero (0). Înainte de a solicita închiderea contului vă rugăm să retrageți sumele existente.

m) Conturile închise ca urmare a autoexcluderii datorită problemelor privind dependența de jocuri de noroc sau ca urmare a unei decizii Superbet pot fi redeschise prin solicitare scrisă din partea clientului și este interzisă orice încercare de creare a unui nou cont. În cazul în care un jucător reușește deschiderea unui nou cont, Superbet nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudiciu sau pretenție ulterioară a clientului. Conturile deschise care încalcă acest punct pot fi închise în orice moment.

n) Dacă Superbet închide conturile din următoarele motive:

✓ este solicitată de autoritățile competente, poliție, sentință judecătorească

✓ ați utilizat site-ul în scopuri ilegale și / sau în mod fraudulos

✓ ați înșelat compania și/sau ați obținut profituri în mod nedrept

✓ atunci ne rezervăm dreptul de a recupera toate creanțele survenite din aceste procese

 

Fondurile din contul jucătorului

a) Nu pot fi transferate sume de bani sau bonusuri între conturile Superbet

b) Conturile Superbet sunt diferite de conturile bancare și nu se oferă nici un fel de dobândă pentru sumele deținute în contul de joc

c) Superbet gestionează fondurile jucătorilor într-o manieră sigură și adecvată cu respectarea prevederilor legale în vigoare

d) Superbet garantează totalitatea fondurilor jucătorilor disponibile imediat pentru retragere într-un cont separat de fondurile operaționale sau prin scrisoare de garanție bancară

e) În cazul în care metodele de plată folosite nu mai sunt valide, jucătorul va fi informat în acest sens în maxim 5 zile lucrătoare, urmând ca acesta să înregistreze o nouă cerere de retragere printr-o metodă de plată validă, în maxim 12 luni de la înștiințare. Aceasta fiind procesată doar după validarea noi metode de plată. După această perioadă de 12 luni, toate sumele nerevendicate vor fi virate către bugetul de stat, conform prevederilor legale.

f) În cazul în care contul de joc a fost închis din motive neimputabile jucătorului, fondurile existente în contul de joc (excluzând sumele bonus) vor fi returnate către acesta, fără perceperea de taxe în cel mult 10 zile lucrătoare.

 

Prevederi generale

a) Sunteti de acord ca in cazul castigurilor semnificative sau in cazul castigurilor de tip jackpot , numele dumneavoastra sau numele de utilizator sau alte date referitoare la castig, miza sau la contul dumneavoastra de utilizator sa fie folosite in campanii promotionale sau de informare in mod gratuit de catre organizator.

b) Prin utilizarea serviciilor noastre sunteti de acord sa primiti mesaje cu oferte, stiri, noutati, promotii sau informatii utile prin intermediul Superbet sau ale companiilor din grup prin intermediul datelor furnizate in procesul de inregistrare. Aveti posibilitatea de a va dezabona de la acest tip de comunicare intrand in legatura cu noi.

 

Depuneri / retrageri (tranzacții financiare)

a) Serviciile Superbet pe bani reali pot fi folosite numai în cazul în care există fonduri în contul de jucător

b) Depunerile și retragerile în/din contul de jucător se fac doar prin intermediul unei instituții financiare sau al unui procesator de plăți.

c) Procedurile, condițiile, limitele, comisioanele, taxele, disponibilitatea și alte informații privind depunerile și retragerile pot fi diferite în funcție de perioade, precum și de instituția financiară sau procesatorul de plăți. Informațiile de actualitate sunt disponibile după conectarea în cont, la secțiunea “Casierie”.

d) Superbet nu va procesa nici o retragere de fonduri fără verificarea în prealabil a autenticității datelor oferite și a corectitudinii obținerii câștigurilor.

e) Prin efectuarea unei depuneri, aveți obligația de a ne furniza toate datele și informațiile necesare în vederea verificării identității și a datelor din cont. Nefurnizarea informațiilor în termenul stabilit de lege poate atrage după sine suspendarea contului, anularea câștigurilor și returnarea sumelor aflate în contul jucătorului, până la valoarea depusă inițial.

f) Fondurile depuse în contul de joc pot avea drept scop doar participarea la jocurile oferite sau utilizarea serviciilor Superbet. Orice altă situație va duce la închiderea contului de joc și luarea tuturor măsurilor legale.

g) Depunerile și retragerile în contul Superbet se pot efectua doar de către titularul de cont, în persoană și/sau prin intermediul metodelor de plată personale.

h) Superbet nu oferă credit de nici un fel în contul de joc și mizele sunt acceptate doar dacă există fondurile necesare acoperirii mizei și dacă fondurile necesare provin prin metode și mijloace aprobate sau prin câștiguri validate.

i) Atunci când este posibil, Superbet va impune efectuarea retragerilor numai în același cont utilizat de titularul de cont pentru a face depuneri.

j) În funcție de verificările efectuate asupra unui cont sau în funcție de metoda de plată aleasă pot fi aplicate limite de depunere sau retragere.

k) În funcție de verificările efectuate asupra unui cont sau în funcție de metoda de plată aleasă, pot fi aplicate comisioane de retragere așa cum sunt detaliate în secțiunea „Casierie” după accesarea contului de joc.

l) Superbet sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile și istoricul tranzacțiilor în scopul prevenirii spălării banilor sau a finanțării terorismului. Toate tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente.

m) Superbet are dreptul de a bloca un cont Superbet în situația în care a fost solicitată returnarea unei depuneri asociată acestui cont.

n) Dacă un cont a fost blocat datorită unei returnări a depunerii iar titularul de cont:

(i) nu s-a conectat pentru o perioadă de 12 luni

sau

(ii) nu a confirmat identitatea sa și detaliile metodei de plată folosite atunci fondurile neafectate din contul Superbet vor fi blocate, iar Superbet va trimite către autorități soldul contului după ce își va acoperi cheltuielile legate de returnarea forțată a depunerilor.

Bonusuri

a) Superbet organizează ocazional campanii de marketing care pot include și acordarea de bonusuri clienților sub diferite forme.

b) Totalitatea termenilor și condițiilor, clauzelor și a detaliilor specifice sunt definite în termenii și condițiile fiecărui bonus în parte.

c) Bonusurile pot face obiectul unor cerințe minime, dar fără a se limita la mizele efectuate, jocurile practicate, tranzacții financiare.

d) Bonusurile sau câștigurile provenite din mizele sumelor primite cu titlu de bonus pot fi retrase doar după îndeplinirea cerințelor minime așa cum au fost definite.

e) Superbet iși rezervă dreptul de a anula orice bonus al oricărui client, în orice moment și din orice motiv. Dacă bonusul unui client este anulat, Superbet iși rezervă dreptul de a anula pariurile efectuate din acel bonus.

f) Unele bonusuri pot fi acordate de Superbet doar unui client sau unor grupuri de clienți restrânse la propria discreție.

g) Deciziile Superbet referitoare la bonusuri sunt finale.

h) Abuzul față de un bonus poate include una dintre situațiile următoare, fără a se limita la acestea:

✓ încălcarea în orice fel a termenilor și condițiilor

✓ deschiderea mai multor conturi în scopul de a primi mai multe bonusuri și de a rula sumele de bani necesare eliberării bonusurilor

✓ plasarea de pariuri de un client sau grup de clienți care datorită bonusurilor asigură obținerea de profituri garantate indiferent de rezultatul evenimentelor pe care s-a pariat

(i) În cazul în care există suspiciunea oricărui tip de abuz referitor la un bonus, Superbet poate să rețină bonusurile și câștigurile obținute, să anuleze orice bonus activ sau viitor, să blocheze sau să limiteze accesul la unele pariuri și produse, să închidă contul și să recupereze sumele prejudiciate prin intermediul contului de joc sau pe cale legală.

Pentru mai multe informații, accesează Termeni și Condiții

 

bulbAflă mai multe                                                                                                                                     

point_right Află despre Ce promoții aveți?

point_right Află și despre Bonusurile Superbet

Dacă nu ești clientul nostru, înregistrează-te acum și profită de Bonusurile de bun venit:

Înregistrează-te!

A fost util acest articol?

11 din 15 au considerat acest conținut util