Regulament de joc

user avatar

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE PENTRU PARIURILE LA DISTANŢĂ 

 

ORGANIZATORUL pariurilor în cotă fixă este Societatea MJP INTERACTIVE LTD, societate înființată și funcționând conform legilor din Malta, având sediul social în Level 1 Burlington Complex, Dragonara Road, St. Julians, Malta, fiind înregistrată în Registrul Comerțului din Malta cu nr. C 95830, având ca obiect principal de activitate desfășurarea jocurilor de noroc la distanță, prin MJP INTERACTIVE LTD, ST. JULIANS SUCURSALA BUCUREȘTI, având sediul în București, sector 5, str, Serg. Ion Nuțu nr. 44, et 8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22589/2023, având CUI 49190978 („Superbet” sau „Societatea”). Orice referire la „Superbet”, „noi”, „nouă” și „a noastră” vizează și societățile care fac parte din grupul Superbet. Superbet, care își desfășoară activitatea în baza licenței sa de organizare de jocuri de noroc de la distanță nr. L1203785W001253, eliberată de ONJN prin Decizia nr. 2714 din 23.12.2020, emite prezentul Regulament de Joc care reglementează modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de noroc, între ORGANIZATOR și JUCĂTOR.

Încercăm să te ajutăm cu câteva puncte importante din regulamentul nostru de joc:

Câştigul unui BILET SIMPLU se calculează prin înmulţirea cotelor tuturor evenimentelor (cota finală) cu MIZA și adunarea eventualului BONUS (dacă este cazul). Câştigul unui BILET SISTEM se calculează prin adunarea tuturor variantelor câştigătoare. Având în vedere acest calcul, deducem de aici că orice meci care primeşte COTĂ 1 nu influenţează statutul biletului în CÂŞTIGĂTOR sau NECÂŞTIGĂTOR. În cazul în care un meci primeşte COTĂ 1, clientul nu pierde biletul ci doar i se micşorează câştigul (eventual și treapta de bonusare unde este cazul).

 În caz de ERORI de afişare, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem, Organizatorul işi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte (eventual o medie a cotelor de pe piaţă acordate aceluiaşi eveniment), chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârşitul evenimentului.

white_check_mark Câştigul maxim pentru un bilet este de 1.000.000 Lei indiferent dacă în urma înmulțirii COTEI cu MIZA rezultă un CÂȘTIG mai mare.

Numărul de bilete ce pot fi solicitate de către un jucător este nelimitat. Organizatorul îşi rezervă însă dreptul de a nu accepta un al doilea bilet identic de la acelaşi jucător. De asemenea, Organizatorul, fără a fi obligat să ofere explicaţii asupra motivelor sale, îşi rezervă dreptul de a nu accepta pariuri de la unii pariori sau de a solicita diminuarea mizei pentru un bilet.

white_check_mark Pariurile efectuate pe platforma online a Organizatorului nu pot fi anulate de către client.

De regulă, câştigurile se achită imediat după încheierea ultimului eveniment înscris pe bilet. În mod excepţional, plata poate fi făcută în maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului ultimului eveniment jucat de pe bilet, conform informațiilor de pe site-urile oficiale ale evenimentelor / competițiilor.

În cazul în care un eveniment din ofertă este acceptat de două sau mai multe ori pe acelaşi bilet din cauza unor greşeli evidente (meci identic cu două numere diferite de ordine etc), prin introducerea incorectă a datelor în program, Organizatorul va valida rezultatul evenimentului cu cel mai mic număr de ordine (primul eveniment introdus în sistem) iar pentru celălalt / celelalte evenimente se va acorda cotă 1.

Pentru tipurile de pariuri Total goluri ligă pe etapă / Total goluri ligă pe zi / Duel goluri în ligă pe zi gazde – oaspeți / Număr goluri gazde în ligă pe zi / Număr goluri oaspeți în ligă pe zi, în cazul în care numărul total de goluri este depășit, indiferent de numărul partidelor jucate se va omologa cu câștigător sau pierzător.

Toate pariurile (cu excepţia pariurilor live şi a pariurilor în desfăşurare) pentru care, indiferent de motiv, ora reală de începere a evenimentului precede ora emiterii biletului, vor primi cota 1,00.

1. Angajat al Organizatorului - orice persoana cu care Organizatorul a încheiat un contract de munca sau altă formă de colaborare și care își desfăşoară activitatea în locațiile specializate, operate de către Organizator;

2. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc denumit în continuare “O.N.J.N”

3. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc - este un înscris cu regim special, emis de O.N.J.N. care conferă titularului dreptul de a desfășura activitatea de jocuri de noroc în Romania, pe perioada de valabilitate a acesteia;

4. Bilet de pariu - reprezintă parte din contractul încheiat între Organizator și Participantul la jocul de noroc/Jucător (denumit în continuare “bilet/bilet de pariu/bilet de pariere”), emis pe platforma de joc a Organizatorului. Un bilet de pariu poate să cuprindă unul sau mai multe pariuri;

5. Bonus - beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de Jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în condițiile prevăzute de Regulamentul de joc al Organizatorului, într-o perioadă determinată și/sau pentru anumite evenimente;

6. Câștig sau premiu - sumele de bani, bunuri sau servicii acordate de Organizator oricărui Participant la joc în baza unuia sau mai multe bilete de pariere declarate câștigătoare în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul de Joc. Notă: Câştigul unui BILET SIMPLU se calculează prin înmulţirea cotelor tuturor evenimentelor (cota finală) cu MIZA și adunarea eventualului BONUS (dacă este cazul). Câştigul unui BILET SISTEM se calculează prin adunarea tuturor variantelor câştigătoare. Având în vedere acest calcul, deducem de aici că orice meci care primeşte COTĂ 1 nu influenţează statutul biletului în CÂŞTIGĂTOR sau NECÂŞTIGĂTOR. În cazul în care un meci primeşte COTĂ 1, clientul nu pierde biletul ci doar i se micşorează câştigul (eventual și treapta de bonusare unde este cazul)

7. Cota - reprezintă o valoare numerică pe care Organizatorul o acordă unui pronostic; Notă: Cotele evenimentelor fixate de Organizator pot fluctua în timp, până la ora de începere a evenimentului, însă cota acceptată de Jucător şi înscrisă pe biletul de pariu rămâne valabilă indiferent de modificările ulterioare, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Regulament;

8. Eroare - mențiune greșită cuprinsă în Bilet / în Ofertă sau în sistemul informatic, care este evidentă. Notă: În caz de ERORI de afişare, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem, Organizatorul işi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte (eventual o medie a cotelor de pe piaţă acordate aceluiaşi eveniment), chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârşitul Evenimentului.

9. Joc de noroc - activitate care presupune plasarea unei mize pe rezultatul aleator/incert al unul eveniment viitor, în scopul obținerii unui câștig material. Jucătorul plasează o miză (achită taxa de participare) pe rezultatul (viitor) al unuia sau mai multor evenimente din Oferta Organizatorului și în funcție de rezultatul acestui/acestor evenimente poate obține un câștig calculat la valoarea mizei achitată de Jucător, în condițiile în care sunt respectate prevederile Regulamentului de Joc;

10. Licența de organizare a jocurilor de noroc - înscris cu regim special emis de O.N.J.N. care, împreună cu Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, conferă titularului dreptul de a desfășura activitatea de jocuri de noroc tradiționale în România;

11. Locația specializată - reprezintă platforma de joc a Organizatorului, unde se desfășoară activitatea de jocuri de noroc și pariuri;

12. Mijloc de joc - reprezintă orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware și monitoarele (mijloacele de comunicații) care servește și permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc, sub condiția generării, independent, a elementelor aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc;

13. Miza - reprezintă suma de bani pe care Jucătorul o plasează / o achita pe rezultatul evenimentului sau evenimentelor pe un bilet de pariere.

14. Oferta / Lista - reprezintă totalitatea evenimentelor pe care Organizatorul le pune la dispoziția Jucătorilor și pe a căror rezultat(e) se poate paria. LISTA poate cuprinde următoarele date: codul evenimentului, competitorii (ca regulă generală, echipa gazdă este înscrisă în partea stângă, chiar dacă evenimentul are loc pe un teren neutru), cotele stabilite pentru posibilele rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (condiţii / restricţii de pariere / disputarea evenimentului pe un teren neutru etc.), ziua şi ora de start a evenimentului .

Notă: Informaţiile privind ora de start a evenimentelor, inserate în Ofertă, au doar rol orientativ.

15. Organizator de jocuri de noroc - persoană juridică licențiată și autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc, în condițiile legislației în vigoare;

16. Pariu - reprezintă o sumă de bani plasată pe rezultatul impredictibil al unui eveniment viitor (ce urmează să aibă loc după încheierea Contractului/plasarea biletului), eveniment aflat în Oferta de pariere a Organizatorului.

17. Pariu Nul - este pariul care, din motive obiective și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Joc primește cota 1, ulterior desfășurării evenimentului sau evenimentelor pe care a fost plasat. Pentru pariurile cu o selecție sau mai multe selecții pe bilet, câștigul final va fi calculat considerându-se Cota 1 pentru selecția /selecțiile declarate nule;

18. Participant la jocul de noroc / Jucător/ Client - persoană fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, deține un cont activ pe platforma online, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc organizate de Organizator, participarea acesteia presupunând acceptarea necondiționată a Regulamentului de joc, precum și a Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului;

19. Plasarea biletului de pariere - reprezintă momentul în care jucătorul selectează din listă pariurile dorite, stabileşte pronosticurile, suma de bani pe care doreşte să o joace (MIZA) şi tipul de pariu.

20. Procesator de plăți - Persoană juridică autorizată conform legislației în vigoare, să efectueze în numele și pe seama unui organizator de jocuri de noroc la distantă, operațiuni de alimentare sau de retragere a fondurilor din contul de joc al Participantului, operațiune autorizată în prealabil de Organizatorul de jocuri de noroc la distantă;

21. Pronostic - previziune privind rezultatul unui eveniment viitor;

22. Regulament de Joc - ansamblul de reguli, norme și proceduri emise de Organizatorul de jocuri de noroc și aprobat de ONJN, care reglementează modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de noroc între Organizator și Participant;

23. Termeni și Condiții - reprezintă Contractul dintre participantul la joc și Organizator. Acest document este aprobat de către ONJN. În cazul în care jucătorul nu acceptă la înregistrarea contului Termenii și Condițiile prezentate, Organizatorul nu va permite crearea contului de jucător.

24. Validarea câștigurilor - reprezintă acțiunea de confirmare și recunoaștere de către Organizator a câștigurilor rezultate în urma parierii, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului și rezultatele evenimentelor pe care s-a pariat, așa cum au fost comunicate direct de către organizatorii acestora sau de către servicii integrate pentru comunicarea rezultatelor, contractate de către Organizator;

 

:information_source: Pentru informatii complete, vizualizează sau descarcă în format PDF regulamentele de joc. 

:information_source: De asemenea, aveți posibilitatea de a vizualiza și descărca regulamentul de joc pentru agenții:

- de pe site-ul Superbet, secțiunea Agenții
- de pe terminalele de pariere pe care le aveți în agenție;
- scanând cu telefonul personal codul QR pe care îl aveți pe afișul de pe blatul de la casierie.

Regulament_agentie

La cerere, poate fi printat și în agențiile Superbet.

 

bulb Află mai multe 

point_right Află despre Termeni și Condiții Generale

point_rightAflă despre Joc responsabil

point_right Pentru mai multe informaţii accesează secţiunea Regulament de joc.

Dacă nu ești clientul nostru, înregistrează-te acum și profită de Bonusurile de bun venit:

Înregistrează-te!

A fost util acest articol?

17 din 32 au considerat acest conținut util

Articole conexe

Se iau în considerare și prelungirile pentru pariul meu?

Toate pariurile vor fi validate conform rezultatului înregistrat la sfârșitul timpului regulamentar de joc.   Vezi acest exemplu: Fotbal:  timpul...

Biletele plasate pot fi anulate?

Află mai jos cum și dacă poți anula biletele plasate în agenție sau online   Dacă pariezi într-una din agențiile noastre: Prematch - biletele se ...

Regulă Tenis ITF Calificări

Important Există o regula specială pentru meciurile de Tenis ITF Calificări, la scorul de 1:1 la seturi, setul cu numărul 3 este înlocuit cu un Ma...

Actualizarea cotelor

Evenimentele live sunt evenimente ce sunt oferite la pariere chiar în timpul desfășurării acestora. Cotele evenimentelor live se modifică în funcț...

Regulament de joc

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE PENTRU PARIURILE LA DISTANŢĂ    ORGANIZATORUL pariurilor în cotă fixă este Societatea MJP INTERACTIVE LTD, societate înfi...

Pe ce sporturi se poate paria la Superbet?

Poți paria pe cele mai iubite și urmărite sporturi   Superbet este locul în care îți poți transforma în fiecare zi în câștig pasiunea pentru sport...

De ce unii jucători sunt limitați/restrictionați pe anumite secțiuni?

Află aici detalii Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta anumite pariuri sau de a solicita diminuarea mizei pentru un bilet. De asemene...

Ce înseamnă Live streaming?

Live streaming, ca și terminologie este un flux continuu de date – transmisie live. Prin Live streaming poti urmări meciurile tale favorite gratuit...

Care este câștigul maxim pe un bilet?

Află aici   Câștigul rezultat din pariurile simple sau de tip sistem se determină prin înmulțirea cotelor totale cu miza, respectiv cu suma de ban...