Protecţia datelor

user avatar

 

Notă de confidențialitate

 

Ultima actualizare: Octombrie 2022

 

Pentru Superbet, protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate. Dorim să înțelegeți cum vă prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal atunci când le obținem de la d-voastră, care sunt drepturile d-voastră în acest sens și cum le protejăm atunci când utilizați serviciile și produsele noastre și ne vizitați site-urile web. De aceea, vă oferim această Notificare de confidențialitate pe care vă rugăm să o citiți înainte de a utiliza serviciile și produsele noastre.

Utilizând produsele și serviciile noastre, confirmați că ați citit Notificarea de confidențialitate și ați înțeles că datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt prin voință proprie și vor fi utilizate în conformitate cu scopurile descrise în acest document. Dacă nu înțelegeți această Notificare de confidențialitate, vă recomandăm să nu utilizați serviciile și produsele noastre.

În anumite situații, Superbet poate să:

 • Vă oferă informații suplimentare despre activități specifice de prelucrare (de exemplu, anumite servicii și produse vă pot explica mai detaliat cum sau de ce vă prelucrează datele); sau
 • Vă spună că se aplică o altă Notificare de confidențialitate în legătură cu anumite activități de prelucrare (de exemplu, unele activități de marketing au propria lor Notificare de confidențialitate separată, în plus față de sau în locul acestei Notificări de confidențialitate).

Ne rezervăm dreptul de a modifica și / sau actualiza această Notificare de confidențialitate în orice moment și la discreția noastră. Veți fi informat în mod corespunzător și în prealabil cu privire la aceste modificări și / sau actualizări, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți și sunteți de acord.

 

information source emoji Informații generale

Superbet Interactive Limited, societate înregistrată în Malta, sub Numărul Uniform de Identificare a Societăților C75273, cu sediul la Level 1 Burlington Complex, Dragonara Road, St. Julians, Malta (denumită în cele ce urmează „SB”, „subscrisa” sau „noi”), este un organizator de jocuri de noroc funcționând sub denumirea de Superbet. 

Această Nota de confidențialitate se aplică numai prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților pentru care SUPERBET este operator de date, așa cum este descris în Regulamentul general privind protecției datelor 2016/679/UE.

question Ce date cu caracter personal colectăm și în ce scop?

Așa cum este folosit în prezenta Notificare de Confidențialitate, termenul de date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații. Categoriile și volumul de date cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la d-voastră variază în funcție de: i) activitățile pe care alegeți să le întreprindeți în legătură cu serviciile si produsele pe care vi le oferim și ii) scopurile noastre de prelucrare. În general, vom colecta datele d-voastră cu caracter personal în următorul mod:

Direct de la d-voastră când:

 • vă înregistrați pentru un cont Superbet și furnizați documentele de identificare solicitate;
 • participați la evenimente, campanii și chestionare pe care le organizăm și revendicați câștigurile sau premiile d-voastră;
 • ne oferiți feedback-ul d-voastră în timpul interviurilor sau sondajelor noastre de cercetare a clienților;
 • ne contactați în diverse scopuri (asistență pentru clienți, feedback, întrebări sau comentarii printr-un formular „contactați-ne”);

Indirect de la d-voastră atunci când:

 • Este generat din utilizarea de către dumneavoastră a produselor și serviciilor noastre și a tiparelor dumneavoastră de pariere;
 • Este generat prin diferite tehnologii de urmărire, cum ar fi cookie-uri, înregistrarea adresei IP, datele privind locația geografică.

Conform legii, trebuie să avem un motiv legal pentru prelucrarea datelor d-voastră personale. Datele pe care le colectăm despre d-voastră vor fi utilizate numai în scopurile menționate mai jos și pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale fata de d-voastră, obligațiile legale aplicabile industriei în care activăm și protejarea intereselor legitime în circumstanțe specifice.

 

*Acolo unde ne bazăm pe interesul legitim ca temei pentru prelucrarea datelor d-voastră cu caracter personal, efectuăm întotdeauna o evaluare și un test de balanță pentru a ne asigura că drepturile, interesele și libertățile d-voastră fundamentale nu sunt încălcate de interesele noastre legitime. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment și nu vom mai prelucra datele d-voastră cu caracter personal decât dacă demonstrăm că interesul nostru pentru prelucrarea prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților d-voastră sau  este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

** Când vizitați site-ul nostru web, vom prelucra datele d-voastră colectate prin cookie-uri. Cookie-urile utilizate pe site-ul nostru nu colectează date cu caracter personal direct identificabile, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail etc. Cu toate acestea, anumite module cookie pot colecta informații care se referă la detalii despre dispozitivul utilizat, informații din jurnal precum IP, căutări, browser, limba browser-ului, setările hardware, data și ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererile către server, capacitatea fișierelor obținute ca răspuns și alți parametri privind sistemul de operare, care, în combinație cu alte informații, devin date personale și vă pot identifica în mod indirect. Pentru mai multe informații despre ce sunt cookie-urile și cum le folosim, inclusiv despre modul în care vă puteți da acordul pentru utilizarea lor, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici:  https://superbet.ro/wiki/politică-de-utilizare-a-cookie-urilor.

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu legile aplicabile, cu această Notificare de confidențialitate și în scopul pentru care ni le-ați transmis.

 

Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele d-voastră cu caracter personal?

Puteți decide în orice moment să nu ne furnizați datele personale solicitate. Cu toate acestea, dacă refuzați să ne împărtășiți datele personale atunci când vi se solicită, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile față de d-voastră sau obligațiile legale care ni se aplică (de exemplu, dacă refuzați să ne furnizați CNP-ul, nu putem să vă acordăm câștiguri, după acceptarea serviciilor/produselor noastre).

Refuzul d-voastră de a ne împărtăși datele de contact pentru a beneficia de anumite campanii de marketing poate limita ofertele speciale pe care vi le putem trimite. De exemplu, dacă nu ne dați consimțământul pentru a primi newsletter-ul, nu vă vom putea trimite astfel de informații.

 

outbox_tray Cui împărtășim datele d-voastră cu caracter personal?

Nu vom împărtăși niciodată datele d-voastră cu caracter personal cu niciun terț care intenționează să le utilizeze în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care v-am informat în mod expres și ne-ați dat permisiunea explicită să facem acest lucru. În anumite circumstanțe descrise mai jos, vom transmite doar anumite date:

1) Altor companii ale Grupului Superbet în scopul asistenței interne, activitatilor administrative în conformitate cu această Notificare de confidențialitate;

2) În cadrul reorganizării sau fuziunii sau achiziției noastre de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre în baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau eficientiza activitatea noastră economică. În oricare dintre situațiile enumerate, persoana care primește datele poate avea acces la datele pe care le stocăm, inclusiv la datele d-voastră cu caracter personal, întotdeauna în conformitate cu legea aplicabilă

3) Furnizorilor de servicii autorizați să prelucreze date cu caracter personal care acționează ca și contractori ai noștri, în scopul gestionării activităților noastre, cum ar fi:

 • Furnizori de servicii de plăți, software sau care oferă suport tehnic infrastructurii noastre IT, etc;
 • Furnizorii de jocuri;
 • Companii care furnizează servicii precum livrarea SMS, transmiterea în masă a e-mail-urilor și apelurile telefonice automate în scopul comunicării de marketing;
 • Companii care ne ajută în activitațile de marketing pe plaformele de socializare;
 • Companii ce acționează ca operatori independenți de date și care ne ajută în procesarea securizată a plăților, prevenirea fraudei, utilizarea abuzivă a serviciilor și spălarea banilor.
 • Organizații sportive (Superbet ia măsuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea competițiilor și pariurilor sportive și a altor evenimente). Ca urmare a acestei obligații, încheiem acorduri contractuale cu aceste organizații pentru a menține integritatea și/sau a aplica reguli stricte și/sau a preveni sau a investiga infracțiuni în cazurile în care avem motive întemeiate să bănuim că ați putea fi implicat într-o încălcare a unor astfel de reguli sau legi, ați putea avea cunoștință de încălcarea acestor reguli sau legi sau ați putea reprezenta în alt mod o amenințare la adresa integrității sportului relevant sau joc, pe baza evaluării noastre a comportamentului d-voastră la pariuri sau pe baza informațiilor furnizate nouă de o autoritate de reglementare sau sportivă. Aceste autorități pot utiliza apoi datele d-voastră personale pentru a investiga conform procedurilor lor.

4) În baza unor obligații legale. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil să existe obligații legale în sarcina noastră de a vă împărtăși datele cu caracter personal cu autoritățile române (precum autoritățile fiscale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, poliția, instanțele de judecată) dacă legile aplicabile impun acest lucru. De asemenea, am putea împărtăși datele d-voastră cu caracter personal, cu bună credință, pentru a proteja, asigura sau preveni pierderea drepturilor noastre sau în interesele legitime ale noastre sau ale clienților săi sau ale publicului larg, sau pentru a răspunde unor reclamații ale altor persoane.

5) Altor entități la cererea d-voastră sau cu consimțământul d-voastră;

6) Putem transmite date statistice agregate sau rezultate ale feedback-urilor d-voastre, dar aceste date vor fi anonimizate și nu vă vor identifica.

 

face_with_monocle Unde sunt stocate datele d-voastră cu caracter personal?

Datele d-voastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate de noi și de furnizorii noștri de servicii pe teritoriul Uniunii Europene, Regatul Unit, Serbia, India si SUA.

Fiecare dintre furnizorii noștri de servicii care prelucrează și stochează datele d-voastră cu caracter personal are obligația de a le menține protejate și securitizate, în conformitate cu standardele aplicabile în industrie și indiferent dacă în jurisdicția lor se aplică prevederi legale mai puțin stricte. 

În cazul în care astfel de furnizori se află în țări terțe pentru care Comisia Europeană nu a emis o decizie de adecvare, Superbet are relații contractuale cu fiecare astfel de destinatar, care includ clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau de altă autoritate de supraveghere, acolo unde este necesar, menite să asigure un nivel adecvat de protecție și vom desfășura întotdeauna acțiuni de verificare riguroase pentru a ne asigura că nu există riscuri pentru astfel de transferuri. O copie a clauzelor contractuale standard utilizate de Superbet poate fi găsită la: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

 

alarm_clock Cât timp păstrăm informațiile d-voastră personale?

Datele d-voastră cu caracter personal vor fi stocate doar pentru o perioadă de timp necesară și strictă de maximum 11 ani, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate și cu legile sau cerințele de reglementare aplicabile (Legile privind jocurile de noroc). În general, aceasta înseamnă că vom păstra datele d-voastră cu caracter personal până la sfârșitul interacțiunii cu d-voastră, după ce v-am plătit câștigurile și ne-am îndeplinit obligațiile față de d-voastră, plus o perioadă rezonabilă de timp după aceea, dacă este necesar, pentru a ne ocupa de aspectele legale, fiscal si contabile sau chestiuni administrative și pentru a răspunde oricăror întrebări, plângeri sau revendicări legale.

La expirarea termenelor aplicabile, datele d-voastră personale vor fi șterse sau anonimizate în siguranță. Dacă, în orice moment, doriți să întrerupem prelucrarea datelor d-voastră cu caracter personal și să încetăm să vă oferim serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați în modul descris în Secțiunea 9 – Drepturile d-voastră.

 

key Cum păstrăm securitatea datelor d-voastră personale?

Securitatea și protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Superbet a implementat  măsuri tehnice și organizatorice adecvate în conformitate cu cele mai înalte standarde din industrie, de natură fizică, electronică sau procedurală pentru a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și securitatea datelor pe care ni le furnizați 24/7. Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, partajării și folosirii neautorizate.  

În pofida măsurilor de securitate menționate anterior, dorim să vă amintim că domeniul IT și internetul nu sunt medii sigure și întotdeauna va exista posibilitatea unui acces neautorizat la datele d-voastră cu caracter personal de către părți terțe. Deși luăm măsuri adecvate de securitate pentru a proteja datele d-voastră cu caracter personal, nici o metodă de stocare și partajare a datelor nu garantează o protecție complet sigură.

 

nerd_face Procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri

În anumite situații, putem efectua anumite activități automatizate de profilare, cum ar fi analizarea, prezicerea sau evaluarea aspectelor referitoare la caracteristicile comportamentului d-voastră și a modelului de pariere pe platforma noastră, folosind programe speciale automatizate, pentru a înțelege mai bine modul în care interacționați cu produsele și serviciile noastre în conformitate cu interesele noastre legitime și cu obligațiile legale care ni se aplică.

Motivul pentru care facem acest lucru este pentru că dorim:

 • îmbunătatirea și personalizarea interacțiunii d-voastră cu noi și pentru a vă acorda bonusuri, rotiri gratuite, pariuri gratuite sau alte beneficii pe baza unor criterii predefinite;
 • detectarea jucătorilor care au probleme cu jocurile de noroc ca parte a activităților noastre de Joc responsabil;
 • protejarea afacerii împotriva activităților frauduloase și a abuzului de servicii;

În orice caz, dorim să înțelegeți că nu luăm decizii cu privire la d-voastră numai prin mijloace automate care ar putea produce efecte juridice sau similare semnificative asupra d-voastră. Ne asigurăm că personalul nostru este întotdeauna implicat în astfel de profilare prin mijloace automate și intervine pentru a vă proteja confidențialitatea și drepturile în conformitate cu legea.

Aveți dreptul de a vă opune unei astfel de profilări în situațiile în care ne bazăm pe interesul legitim ca motiv pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă alegeți să vă exercitați acest drept, vom evalua situația și, cu excepția cazului în care demonstrăm motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, nu vom mai prelucra datele d-voastră cu caracter personal din acest motiv.

 

speaking_head_in_silhouette Drepturile dvs.

În orice moment, aveți următoarele drepturi legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm. Vă rugăm să rețineți că drepturile d-voastră nu au caracter absolut când alte dispoziții legislative sunt aplicabile, cu excepția dreptului de opoziție la prelucrarea având scopul marketingul direct și crearea de profiluri în scop de marketing direct.  

 • Dreptul de a fi informat: aveți dreptul de a primi informații privind identificarea operatorului de date, a motivelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și orice alte informații relevante pentru a a asigura o prelucrare corectă și transparentă.
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita detalii cu privire la datele d-voastră cu caracter personal și de a primi o copie a acestor date.
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a solicita corectarea, completarea sau înlăturarea datelor cu caracter personal incorecte fără întârzieri nejustificate.  
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): aveți dreptul de a solicita ștergerea anumitor date cu caracter personal.  În cazul în care solicitarea d-voastră de a șterge datele d-voastră cu caracter personal contravin obligațiilor noastre legale sau de reglementare, sau datele aferente solicitării de ștergere sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor noastre legale, este posibil să nu putem onora solicitarea d-voastră În acest caz, veți fi notificat de către Superbet.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.  
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita partajarea cu d-voastră sau cu o terță persoană a datelor d-voastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi procesat de un computer.
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării (inclusiv creării de profiluri) datelor d-voastră cu caracter personal când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau când v-am informat în prealabil că prelucrarea se realizează în baza unui interes legitim. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării având ca scop marketingul direct sau crearea de profiluri în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri: aveți dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care este necesară pentru încheierea unui contract, este autorizată de lege sau ne-ați acordat permisiune în prealabil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o solicitare scrisă către adresa poștală din Secțiunea 1 – Informații Generale, către adresa de e-mail drepturile.tale@superbet.ro sau prin completarea unei cereri online în formularul nostru aici. Cererea d-voastră va fi analizată și i se va răspunde în termen de o lună de zile de la primirea ei, în conformitate cu GDPR. Dacă primim un număr mare de cereri sau cereri deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu cel mult încă două luni. În anumite circumstanțe prevăzute de legea privind protecția datelor (adică cereri excesive), am putea refuza să acționăm la cererea d-voastră.

De regulă, exercitarea drepturilor d-voastră este gratuită. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Acordăm o atenție deosebită confidențialității datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea d-voastră în cazul unei solicitări pentru a evita o situație nedorită în care o altă persoană exercită în mod ilegal un drept în numele d-voastră.

În cazul în care datele d-voastră personale sunt prelucrate pe baza consimțământului d-voastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Adresa: Bd. General 28-30 Gheorghe Magheru, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) sau la orice instanță competentă pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

 

Protecția minorilor

Serviciile și produsele Superbet nu sunt intenționate minorilor (o persoană cu vârsta sub 18 ani). Superbet a luat măsuri pentru a evita colectarea intenționată a datelor cu caracter personal ale minorilor. Pentru a putea beneficia de serviciile și produsele noastre, precum și pentru a comunica cu noi, trebuie să aveți peste 18 ani.

Prin înregistrarea la evenimentele noastre și contactarea Superbet, confirmați că sunteți o persoană cu vârsta de 18 ani sau mai mult și aveți capacitatea de a accepta, respecta și de a fi răspunzător legal potrivit termenilor și condițiilor prezentate d-voastră în această Notă de Confidențialitate. Dacă se descoperă că un minor ne-a furnizat date cu caracter personal, acestea vor fi șterse imediat.

 

slack_call Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebări, plângeri sau solicitări de clarificare în legătură cu această Notificare de Confidențialitate sau orice nelămuriri legate de modul în care procesăm datele d-voastră cu caracter personal, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail drepturile.tale@superbet.ro sau la Relații cu clienții în modul descris pe pagină noastră: https://superbet.ro/wiki/ajutor.

 

Dacă nu ești clientul nostru, înregistrează-te acum și profită de Bonusurile de bun venit:

Înregistrează-te!

A fost util acest articol?

6 din 9 au considerat acest conținut util

Articole conexe

Cum îmi deschid cont la Superbet?

Află cum îți deschizi cont la Superbet, ca să poți să devii un Super-Jucător   Te poți înregistra simplu și rapid, oricând și de oriunde. Fie că vr...

Mi-am facut un cont nou, cum îl activez?

Imediat ce ai terminat înregistrarea, primești link-ul de activare pe adresa de e-mail folosită la crearea contului tău de jucător.  Mesajul u...

Nu am reușit să îmi activez contul

Imediat ce ai terminat înregistrarea, primești link-ul de activare pe adresa de e-mail folosită la crearea contului tău de jucător.  Asigură-te că...

Cum validez numărul de telefon?

Imediat ce ți-ai activat contul prin accesarea link-ului primit pe e-mail, este necesar să verifici numărul de telefon . Verificarea numărului de t...

Termeni și Condiții Generale

Te rugăm să citești informațiile din acest articol În cuprinsul întregului website, pe toate subdomeniile și în toate documentele Superbet îns...

GDPR și acordul promoțiilor personalizate

Nu știi cum să-ți bifezi acordul GDPR și cel al promoțiilor pe Superbet? Vezi acest video Dorim să răspundem întrebărilor pe care ți le adre...

Protecţia datelor

  Notă de confidențialitate   Ultima actualizare: Octombrie 2022   Pentru Superbet, protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal re...

Politica împotriva spălării banilor

De reținut Superbet Interactive Limited aplică în mod permanent proceduri de prevenire a spălării banilor, de detectare și raportare a oricăr...